FILIPINO

FILIPINO

We are Filipinos and Filipino - Americans , loving God and people . Experience the commitment of being a disciple of Jesus. Kami ay isang samahan ng mga Filipino at Filipino - American, na nagmamahal sa Diyos at sa kapwa tao. Danasin ang paninindigan nang isang alagad nang ating Panginoon.

CONTACT SERGIO & KRISTIN ARGUELLO

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.
Invalid Input